•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Zmena územného plánu č.3

 23.06.2016

Zmeny a doplnky č.3 územného plánu obce Strážne

            Obec Strážne v zmysle ustanovení §18 ods.(4) a §30 ods.(1) stavebného zákona zabezpečuje spracovanie Zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce. Zmeny sa týkajú návrhu komunikácie III. tr. z obce na hranicu s MR smerom na obec Cigánd. Dňom 26.2.2014 začína prerokovanie predmetnej dokumentácie.

Verejné prerokovanie návrhu s výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa

12.3.2014 (streda) o 15.00 hod.

na obecnom úrade v Strážnom. Dokumentácia zmien je k nahliadnutiu na obecnom úrade alebo na internetovej stránke obce. V zmysle §22 stavebného zákona sú občania oprávnení podať k návrhu pripomienky do 30 dní t.j. do 28.3.2014. Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám sú riešením dotknuté, môžu v tej istej lehote podať námietky. Pripomienky a námietky je potrebné podať písomnou formou na obecnom úrade v Strážnom.

                                                                                   Július Horváth

                                                                                    starosta obce

Zverejnené: 26.2.2014

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00, 13:00-15:30   

  Utorok:    nestránkový deň 

  Streda:    07:30-12:00, 13:00-16:00 

  Štvrtok:   nestránkový deň

   Piatok:    07:30-12:00

Fotogaléria

Kalendár