rsshttps://www.strazne.sk/Fri, 29 Sep 2023 16:35:01 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[NATURPACK]]>https://www.strazne.sk//--23-110-naturpackWed, 28 Jun 2023 10:41:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-110-naturpack<![CDATA[Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky]]>https://www.strazne.sk//--23-109-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republikyTue, 13 Jun 2023 11:46:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-109-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky<![CDATA[Miera vytriedenia komunálnych odpadov]]>https://www.strazne.sk//--23-108-miera-vytriedenia-komunalnych-odpadovTue, 13 Jun 2023 11:41:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-108-miera-vytriedenia-komunalnych-odpadov<![CDATA[Multifunkčné ihrisko]]>https://www.strazne.sk//--23-107-multifunkcne-ihriskoWed, 24 May 2023 10:51:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-107-multifunkcne-ihrisko<![CDATA[Komunálne a drobné stavebné odpady z obce]]>https://www.strazne.sk//--23-103-komunalne-a-drobne-stavebne-odpady-z-obceTue, 28 Feb 2023 16:00:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-103-komunalne-a-drobne-stavebne-odpady-z-obce<![CDATA[ZaD č.6 ÚPN]]>https://www.strazne.sk//--23-99-zad-c6-pnTue, 17 Jan 2023 10:50:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-99-zad-c6-pn<![CDATA[Referendum 2023]]>https://www.strazne.sk//--23-98-referendum-2023Wed, 09 Nov 2022 11:33:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-98-referendum-2023<![CDATA[Oznámenie - Értesítés]]>https://www.strazne.sk//--23-97-oznamenie---ertesitesWed, 09 Nov 2022 11:30:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-97-oznamenie---ertesites<![CDATA[Voľby 2022]]>https://www.strazne.sk//--23-95-volby-2022Wed, 22 Jun 2022 14:56:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-95-volby-2022<![CDATA[PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA]]>https://www.strazne.sk//--23-91-program-hospodarskeho-rozvoja-a-socialneho-rozvojaMon, 20 Jun 2022 21:20:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-91-program-hospodarskeho-rozvoja-a-socialneho-rozvoja<![CDATA[Štatistické-zisťovanie-o-komunálnom-odpade-za-rok-2021]]>https://www.strazne.sk//--23-90-statisticke-zistovanie-o-komunalnom-odpade-za-rok-2021Thu, 24 Mar 2022 14:12:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-90-statisticke-zistovanie-o-komunalnom-odpade-za-rok-2021<![CDATA[Výpočet triedenia KO]]>https://www.strazne.sk//--23-89-vypocet-triedenia-koThu, 10 Mar 2022 07:24:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-89-vypocet-triedenia-ko<![CDATA[ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ ROK 2022]]>https://www.strazne.sk//--23-88-zber-komunalneho-odpadu-z-domacnosti-rok-2022Fri, 21 Jan 2022 09:47:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-88-zber-komunalneho-odpadu-z-domacnosti-rok-2022<![CDATA[Oznámenie o výsledku obstarávania]]>https://www.strazne.sk//--23-87-oznamenie-o-vysledku-obstaravaniaTue, 04 Jan 2022 10:14:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-87-oznamenie-o-vysledku-obstaravania<![CDATA[Opakovaná Výzva na predkladanie ponúk - Multifunkčné ihrisko v obci Strážne]]>https://www.strazne.sk//--23-86-opakovana-vyzva-na-predkladanie-ponuk---multifunkcne-ihrisko-v-obci-strazneWed, 15 Dec 2021 14:59:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-86-opakovana-vyzva-na-predkladanie-ponuk---multifunkcne-ihrisko-v-obci-strazne<![CDATA[Výzva na predkladanie ponúk - Multifunkčné ihrisko v obci Strážne]]>https://www.strazne.sk//--23-84-vyzva-na-predkladanie-ponuk---multifunkcne-ihrisko-v-obci-strazneTue, 16 Nov 2021 07:19:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-84-vyzva-na-predkladanie-ponuk---multifunkcne-ihrisko-v-obci-strazne<![CDATA[Verejná súťaž]]>https://www.strazne.sk//--23-83-verejna-sutazFri, 10 Sep 2021 11:23:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-83-verejna-sutaz<![CDATA[Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - vybudovanie detského ihriska]]>https://www.strazne.sk//--23-82-zapisnica-z-vyhodnotenia-ponuk---vybudovanie-detskeho-ihriskaTue, 24 Aug 2021 08:36:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-82-zapisnica-z-vyhodnotenia-ponuk---vybudovanie-detskeho-ihriska<![CDATA[Žiadosť o pridelenie nájomného bytu.]]>https://www.strazne.sk//--23-81-ziadost-o-pridelenie-najomneho-bytuThu, 01 Jul 2021 09:33:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-81-ziadost-o-pridelenie-najomneho-bytu<![CDATA[Výzva - udržiavanie poľnohospodárskych pozemkov]]>https://www.strazne.sk//--23-80-vyzva---udrziavanie-polnohospodarskych-pozemkovThu, 06 May 2021 15:01:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-80-vyzva---udrziavanie-polnohospodarskych-pozemkov<![CDATA[Odpredaj pozemkov]]>https://www.strazne.sk//--23-79-odpredaj-pozemkovWed, 14 Apr 2021 15:48:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-79-odpredaj-pozemkov<![CDATA[Zámer predaja pozemkov]]>https://www.strazne.sk//--23-78-zamer-predaja-pozemkovMon, 15 Mar 2021 16:01:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-78-zamer-predaja-pozemkov<![CDATA[Výpočet triedenie KO na rok 2020]]>https://www.strazne.sk//--23-77-vypocet-triedenie-ko-na-rok-2020Tue, 16 Feb 2021 18:27:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-77-vypocet-triedenie-ko-na-rok-2020<![CDATA[A 2021-es szemételszállítási naptár- - Zvozový kalendár na rok 2021]]>https://www.strazne.sk//--23-76-a-2021-es-szemetelszallitasi-naptar----zvozovy-kalendar-na-rok-2021Thu, 17 Dec 2020 12:28:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-76-a-2021-es-szemetelszallitasi-naptar----zvozovy-kalendar-na-rok-2021<![CDATA[Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Strážne z dôvodu hodného osobitného zreteľa]]>https://www.strazne.sk//--23-75-zverejnenie-zameru-predaja-majetku-obce-strazne-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretelaFri, 28 Aug 2020 13:45:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-75-zverejnenie-zameru-predaja-majetku-obce-strazne-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela<![CDATA[Adresa na doručenie oznámenia delegovania členov do VK]]>https://www.strazne.sk//--23-73-adresa-na-dorucenie-oznamenia-delegovania-clenov-do-vkThu, 05 Dec 2019 08:01:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-73-adresa-na-dorucenie-oznamenia-delegovania-clenov-do-vk<![CDATA[Tájékoztatás a választópolgárok részére - Választás 2020]]>https://www.strazne.sk//--23-72-tajekoztatas-a-valasztopolgarok-reszere---valasztas-2020Tue, 19 Nov 2019 10:37:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-72-tajekoztatas-a-valasztopolgarok-reszere---valasztas-2020<![CDATA[Informácia pre voliča - VOLBY 2020]]>https://www.strazne.sk//--23-71-informacia-pre-volica---volby-2020Tue, 19 Nov 2019 10:35:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-71-informacia-pre-volica---volby-2020<![CDATA[Výzva na predkladanie cenovej ponuky na VO pre multifunkčné ihrisko v obci STRÁŽNE]]>https://www.strazne.sk//--23-67-vyzva-na-predkladanie-cenovej-ponuky-na-vo-pre-multifunkcne-ihrisko-v-obci-strazneWed, 23 Oct 2019 17:58:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-67-vyzva-na-predkladanie-cenovej-ponuky-na-vo-pre-multifunkcne-ihrisko-v-obci-strazne<![CDATA[Szúnyogirtás 2019]]>https://www.strazne.sk//--23-65-szunyogirtas-2019Mon, 17 Jun 2019 17:24:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-65-szunyogirtas-2019<![CDATA[Postrek proti komárom 2019]]>https://www.strazne.sk//--23-66-postrek-proti-komarom-2019Mon, 17 Jun 2019 17:24:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-66-postrek-proti-komarom-2019<![CDATA[Výpočet triedenia kom. odpadu]]>https://www.strazne.sk//--23-64-vypocet-triedenia-kom-odpaduFri, 31 May 2019 09:17:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-64-vypocet-triedenia-kom-odpadu<![CDATA[Odpredaj - nehnuteľného majetku Obce]]>https://www.strazne.sk//--23-63-odpredaj---nehnutelneho-majetku-obceTue, 30 Apr 2019 16:16:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-63-odpredaj---nehnutelneho-majetku-obce<![CDATA[Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:]]>https://www.strazne.sk//--23-61-emailova-adresa-na-dorucenie-ziadosti-o-vydanie-hlasovacieho-preukazuThu, 11 Apr 2019 16:13:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-61-emailova-adresa-na-dorucenie-ziadosti-o-vydanie-hlasovacieho-preukazu<![CDATA[Zámer - Prevedenie majetku obce]]>https://www.strazne.sk//--23-62-zamer---prevedenie-majetku-obceThu, 28 Mar 2019 11:56:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-62-zamer---prevedenie-majetku-obce<![CDATA[Tájékoztatás a választópolgárok részére]]>https://www.strazne.sk//--23-60-tajekoztatas-a-valasztopolgarok-reszereThu, 14 Feb 2019 10:18:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-60-tajekoztatas-a-valasztopolgarok-reszere<![CDATA[Informácia pre voliča -]]>https://www.strazne.sk//--23-59-informacia-pre-volica--Thu, 14 Feb 2019 10:17:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-59-informacia-pre-volica--<![CDATA[TKO Harmonogram na rok 2019]]>https://www.strazne.sk//--23-58-tko-harmonogram-na-rok-2019Tue, 29 Jan 2019 14:57:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-58-tko-harmonogram-na-rok-2019<![CDATA[Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie ]]>https://www.strazne.sk//--23-57-adresa-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-miestnej-volebnej-komisie-Sat, 26 Jan 2019 15:55:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-57-adresa-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-miestnej-volebnej-komisie-<![CDATA[Registrácia chovu]]>https://www.strazne.sk//--23-55-registracia-chovuWed, 23 Jan 2019 12:43:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-55-registracia-chovu<![CDATA[Predaj chovu]]>https://www.strazne.sk//--23-56-predaj-chovuWed, 23 Jan 2019 12:43:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-56-predaj-chovu<![CDATA[Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu]]>https://www.strazne.sk//--23-54-usmernenie-pri-postupe-registracie-chovu-s-jednou-osipanou-na-domacu-spotrebuWed, 23 Jan 2019 12:41:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-54-usmernenie-pri-postupe-registracie-chovu-s-jednou-osipanou-na-domacu-spotrebu<![CDATA[Postup registrácie chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu]]>https://www.strazne.sk//--23-53-postup-registracie-chovov-s-jednou-osipanou-na-domacu-spotrebuWed, 23 Jan 2019 12:39:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-53-postup-registracie-chovov-s-jednou-osipanou-na-domacu-spotrebu<![CDATA[výsledky volieb 2018]]>https://www.strazne.sk//--23-48-vysledky-volieb-2018Sat, 17 Nov 2018 09:48:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-48-vysledky-volieb-2018<![CDATA[Info o spracúvaní osobných údajov]]>https://www.strazne.sk//--23-47-info-o-spracuvani-osobnych-udajovThu, 08 Nov 2018 11:27:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-47-info-o-spracuvani-osobnych-udajov<![CDATA[Rekonštrukcia miestnych chodníkov ]]>https://www.strazne.sk//--23-46-rekonstrukcia-miestnych-chodnikov-Fri, 02 Nov 2018 18:08:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-46-rekonstrukcia-miestnych-chodnikov-<![CDATA[Predaj Pozemkov]]>https://www.strazne.sk//--23-45-predaj-pozemkovFri, 26 Oct 2018 12:56:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-45-predaj-pozemkov<![CDATA[Náborový deň ŽSR]]>https://www.strazne.sk//--23-44-naborovy-den-zsrWed, 10 Oct 2018 20:25:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-44-naborovy-den-zsr<![CDATA[Výberové konanie na post hlavného kontrolora]]>https://www.strazne.sk//--23-43-vyberove-konanie-na-post-hlavneho-kontroloraThu, 27 Sep 2018 14:57:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-43-vyberove-konanie-na-post-hlavneho-kontrolora<![CDATA[Választások a helyi önkormányzati szervekbe Tájékoztatás a választók számára]]>https://www.strazne.sk//--23-42-valasztasok-a-helyi-onkormanyzati-szervekbe-tajekoztatas-a-valasztok-szamaraTue, 25 Sep 2018 16:02:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-42-valasztasok-a-helyi-onkormanyzati-szervekbe-tajekoztatas-a-valasztok-szamara<![CDATA[Oznam pre cestujúcu verejnosť - zmena CP od 01.10.2018]]>https://www.strazne.sk//--23-41-oznam-pre-cestujucu-verejnost---zmena-cp-od-01102018Tue, 25 Sep 2018 07:46:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-41-oznam-pre-cestujucu-verejnost---zmena-cp-od-01102018<![CDATA[Diónap 2018]]>https://www.strazne.sk//--23-40-dionap-2018Tue, 25 Sep 2018 07:31:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-40-dionap-2018<![CDATA[Zoznam zaregistrovaných kandidátov - Starostovia]]>https://www.strazne.sk//--23-37-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov---starostoviaMon, 24 Sep 2018 14:16:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-37-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov---starostovia<![CDATA[Zoznam zaregistrovaných kandidátov OZ]]>https://www.strazne.sk//--23-36-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-ozMon, 24 Sep 2018 14:14:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-36-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-oz<![CDATA[Tájékoztatás a választók számára]]>https://www.strazne.sk//--23-35-tajekoztatas-a-valasztok-szamaraTue, 28 Aug 2018 14:39:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-35-tajekoztatas-a-valasztok-szamara<![CDATA[Informácie pre voliča]]>https://www.strazne.sk//--23-34-informacie-pre-volicaTue, 28 Aug 2018 14:38:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-34-informacie-pre-volica<![CDATA[Menovací dekrét]]>https://www.strazne.sk//--23-33-menovaci-dekretTue, 28 Aug 2018 12:46:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-33-menovaci-dekret<![CDATA[Adresa na doručenie oznámenia o del. člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie]]>https://www.strazne.sk//--23-32-adresa-na-dorucenie-oznamenia-o-del-clena--a-nahradnika-do-miestnej-volebnej-komisieTue, 28 Aug 2018 12:42:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-32-adresa-na-dorucenie-oznamenia-o-del-clena--a-nahradnika-do-miestnej-volebnej-komisie<![CDATA[Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí]]>https://www.strazne.sk//--23-31-oznamenie-o-urceni-poctu-poslancov-a-o-utvoreni-volebneho-obvodu-pre-volby-do-organov-samospravy-obciThu, 16 Aug 2018 11:02:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-31-oznamenie-o-urceni-poctu-poslancov-a-o-utvoreni-volebneho-obvodu-pre-volby-do-organov-samospravy-obci<![CDATA[Oznámenie o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018]]>https://www.strazne.sk//--23-29-oznamenie-o-pocte-obyvatelov-pre-volby-do-organov-samospravy-obci-2018Thu, 16 Aug 2018 10:58:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-29-oznamenie-o-pocte-obyvatelov-pre-volby-do-organov-samospravy-obci-2018<![CDATA[Verejná vyhláška poľovníci]]>https://www.strazne.sk//--23-28-verejna-vyhlaska-polovniciFri, 16 Mar 2018 21:48:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-28-verejna-vyhlaska-polovnici<![CDATA[Zmena územného plánu č.5]]>https://www.strazne.sk//--23-27-zmena-uzemneho-planu-c5Mon, 08 Jan 2018 16:40:00 +0100https://www.strazne.sk//--23-27-zmena-uzemneho-planu-c5<![CDATA[Diónap 2017]]>https://www.strazne.sk//--23-26-dionap-2017Wed, 27 Sep 2017 15:40:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-26-dionap-2017<![CDATA[Zmena územného plánu č.4]]>https://www.strazne.sk//--23-25-zmena-uzemneho-planu-c4Tue, 26 Sep 2017 11:57:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-25-zmena-uzemneho-planu-c4<![CDATA[Elektronická adresa pre delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ocu.strazne@gmail.com]]>https://www.strazne.sk//--23-20-elektronicka-adresa-pre-delegovanie-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie-ocustraznegmailcomThu, 31 Aug 2017 10:12:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-20-elektronicka-adresa-pre-delegovanie-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie-ocustraznegmailcom<![CDATA[nový článok]]>https://www.strazne.sk//--23-19-novy-clanokThu, 31 Aug 2017 10:11:14 +0200https://www.strazne.sk//--23-19-novy-clanok<![CDATA[Választások a regionális önkormányzati szervekbe - Tájékoztatás a választók számára]]>https://www.strazne.sk//--23-17-valasztasok-a-regionalis-onkormanyzati-szervekbe---tajekoztatas-a-valasztok-szamaraThu, 29 Jun 2017 14:13:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-17-valasztasok-a-regionalis-onkormanyzati-szervekbe---tajekoztatas-a-valasztok-szamara<![CDATA[Voľby bo orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča]]>https://www.strazne.sk//--23-16-volby-bo-organov-samospravnych-krajov---informacie-pre-volicaThu, 29 Jun 2017 14:00:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-16-volby-bo-organov-samospravnych-krajov---informacie-pre-volica<![CDATA[Výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ - Óvoda obce Strážne]]>https://www.strazne.sk//--23-15-vyberove--konanie-na-funkciu-riaditelky-ms---ovoda-obce-strazneTue, 06 Jun 2017 12:03:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-15-vyberove--konanie-na-funkciu-riaditelky-ms---ovoda-obce-strazne<![CDATA[Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Strážne]]>https://www.strazne.sk//--23-14-vyberove--konanie-na-funkciu-hlavneho-kontrolora-obce-strazneTue, 06 Jun 2017 11:47:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-14-vyberove--konanie-na-funkciu-hlavneho-kontrolora-obce-strazne<![CDATA[Oznámenie o možnosti používania jazyku národnostnej menšiny - Értesítés a nemzeti kissebségi nyelv használat lehetőségéről ]]>https://www.strazne.sk//--23-13-oznamenie-o-moznosti-pouzivania-jazyku-narodnostnej-mensiny---ertesites-a-nemzeti-kissebsegi-nyelv-hasznalat-lehetosegerol-Tue, 02 May 2017 15:49:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-13-oznamenie-o-moznosti-pouzivania-jazyku-narodnostnej-mensiny---ertesites-a-nemzeti-kissebsegi-nyelv-hasznalat-lehetosegerol-<![CDATA[Zber kom. a separovaného odpadu]]>https://www.strazne.sk//--23-12-zber-kom-a-separovaneho-odpaduTue, 09 Aug 2016 11:02:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-12-zber-kom-a-separovaneho-odpadu<![CDATA[Anyák napja 2016]]>https://www.strazne.sk//--23-10-anyak-napja-2016Thu, 04 Aug 2016 14:48:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-10-anyak-napja-2016<![CDATA[Zámer o zámene pozemkov]]>https://www.strazne.sk//--23-11-zamer-o-zamene-pozemkovThu, 04 Aug 2016 14:48:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-11-zamer-o-zamene-pozemkov<![CDATA[Regionálny úrad verejného zdravotníctva -Deratizácia- Vyhláška]]>https://www.strazne.sk//--23-9-regionalny-urad-verejneho-zdravotnictva--deratizacia--vyhlaskaThu, 04 Aug 2016 14:46:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-9-regionalny-urad-verejneho-zdravotnictva--deratizacia--vyhlaska<![CDATA[Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku]]>https://www.strazne.sk//--23-8-zverejnenie-zameru-priameho-predaja-majetkuThu, 04 Aug 2016 14:44:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-8-zverejnenie-zameru-priameho-predaja-majetku<![CDATA[Oznámenie o strategickom dokumente]]>https://www.strazne.sk//--23-7-oznamenie-o-strategickom-dokumenteThu, 04 Aug 2016 14:43:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-7-oznamenie-o-strategickom-dokumente<![CDATA[Voľby do Národnej rady SR]]>https://www.strazne.sk//--23-6-volby-do-narodnej-rady-srThu, 04 Aug 2016 14:41:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-6-volby-do-narodnej-rady-sr<![CDATA[Deň dôchodcov 2015/ Idősek napja 2015]]>https://www.strazne.sk//--23-5-den-dochodcov-2015-idosek-napja-2015Thu, 04 Aug 2016 14:38:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-5-den-dochodcov-2015-idosek-napja-2015<![CDATA[Gyermek nap!!!!!]]>https://www.strazne.sk//--23-4-gyermek-napThu, 04 Aug 2016 14:36:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-4-gyermek-nap<![CDATA[Anyák napja]]>https://www.strazne.sk//--23-3-anyak-napjaThu, 23 Jun 2016 16:56:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-3-anyak-napja<![CDATA[Zmena územného plánu č.3]]>https://www.strazne.sk//--23-2-zmena-uzemneho-planu-c3Thu, 23 Jun 2016 16:55:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-2-zmena-uzemneho-planu-c3<![CDATA[Vitajte na stránkach obce Strážne]]>https://www.strazne.sk//--23-1-vitajte-na-strankach-obce-strazneWed, 22 Jul 2015 15:14:00 +0200https://www.strazne.sk//--23-1-vitajte-na-strankach-obce-strazne