•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Nájom hrobového miesta Odb.: Pásztor Norbert
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Mátéová Monika
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom pozemkov PD Odb.: PD - Strážne
Dod.: Obec Strážne
40.00 €
Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
1.06 €
Predaj nehnuteľností Odb.: Kelemen Daniel
Dod.: Obec Strážne
4000.00 €
Združená dodávka elektriny Odb.: obec Strážne
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Juhászová Zuzana
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Elektrické kompostovacie zariadenie Odb.: obec Strážne
Dod.: JRK Slovensko s.r.o.
1704.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Lejko Ladislav
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Zsirosová Lívia
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Dodávka vody Odb.: obec Strážne
Dod.: VVS - Východoslovenská vodáreňská spoločnosť a.s.
0.00 €
Obstaranie technickej vybavenosti 9 b.j. Odb.: obec Strážne
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
21940.00 €
Obstaranie nájomných bytov Odb.: obec Strážne
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
159000.00 €
Vybudovanie detského ihriska v obci Strážne Odb.: obec Strážne
Dod.: DOJUNA s.r.o.
8952.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Kőváryová Viola
Dod.: Obec Strážne
30.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Rácz Alexander
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Poskytnutie úveru zo ŠFRB Odb.: obec Strážne
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
16080.00 €
Poskytovanie služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Podpora formou úveru Odb.: obec Strážne
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
373100.00 €
Darovacia znluva Odb.: Obec Zatín
Dod.: Obec Strážne
1000.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Belláková Alžbeta
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti Odb.: obec Strážne
Dod.: Markovičová Eva
0.00 €
Štatutárny audit Odb.: obec Strážne
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
650.00 €
Dotácia pre DHZ Odb.: obec Strážne
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Pripojenie zariadenia Odb.: obec Strážne
Dod.: VSD - Východoslovenská distribučná a. s..
544.17 €
Zmena stavebníka Odb.: obec Strážne
Dod.: VSD - Východoslovenská distribučná a. s..
0.00 €
Nakadanie s odpadmi Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
35.00 €
Strážne - Hasičská zbrojnica Odb.: obec Strážne
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
30000.00 €
Správa registratúry MŠ Odb.: obec Strážne
Dod.: IFOsoft s.r.o.
15.00 €
Zmluva o nájme garáže Odb.: Zsiros Jozef
Dod.: Obec Strážne
7.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Kenésová Gyöngyi
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ Strážne Odb.: obec Strážne
Dod.: Attila Hires - Stavebná činnosť
19991.28 €
Poskytnutie dot. na podporu rozvoja športu Odb.: obec Strážne
Dod.: Úrad vlády SR
8000.00 €
Vytvorenie webstránky, webhosting Odb.: obec Strážne
Dod.: Webexmedia
144.00 €
Nájomná zmluva Odb.: BLS com. s.r.o.
Dod.: Obec Strážne
1.00 €
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov Odb.: obec Strážne
Dod.: BLS com. s.r.o.
0.00 €
Uznesenie Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
0.00 €
Dodatok zo dňa 15.01.2020 Odb.: obec Strážne
Dod.: BLS com. s.r.o.
638786.75 €
O pomoci v hmotnej núdzi § 10 Odb.: obec Strážne
Dod.: Úrad práce soc. vecí a rodiny
0.00 €
O pomoci v hmotnej núdzi Odb.: obec Strážne
Dod.: Úrad práce soc. vecí a rodiny
0.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Ballóková Irena
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Realizácia Multifunkčného ihriska Odb.: obec Strážne
Dod.: DOJUNA s.r.o.
44997.04 €
Zmluva o uzavr. budúcej zmluvy Odb.: obec Strážne
Dod.: BLS com. s.r.o.
638786.75 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Kovácsová Eva
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Némethi Štefan
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Kelemen Bartolomej
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom pozemku - parc. č. 919/21 a 919/11 Odb.: obec Strážne
Dod.: PD - Strážne
195.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Gönczyová Viola
Dod.: Obec Strážne
30.00 €
Audit Odb.: obec Strážne
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
550.00 €
Zriadenie vecného bremena Odb.: obec Strážne
Dod.: VSD - Východoslovenská distribučná a. s..
0.00 €
Uzavretie zmluvy o pripojené do distribučnej sústavy Odb.: obec Strážne
Dod.: VSD - Východoslovenská distribučná a. s..
0.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Kőváryová Viola
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Predľženie splatnosti úveru Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
50.00 €
Predaj pozemku č.574/1, 574/2, 573/3 - 1/6 podielu Odb.: Fekeová Emília
Dod.: Obec Strážne
149.04 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Szabová Silvia
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom nebytových priestorov Odb.: MM - net s.r.o.
Dod.: Obec Strážne
180.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Peštová Magdaléna
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Spracúvanie osobných údajov Odb.: obec Strážne
Dod.: SECOMP s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie veterinárskej asanácie Odb.: obec Strážne
Dod.: TD, s.r.o.
150.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Körmöndiová Eva
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: obec Strážne
Dod.: Natur pack a.s.
0.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Galgánová Margita
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Tokárcsiková Helena
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Odb.: obec Strážne
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
9.00 €
Dohoda § 10 - pomoc v hmotnej núdzi Odb.: obec Strážne
Dod.: Úrad práce soc. vecí a rodiny
0.00 €
Dohoda § 12 - pomoc v hmotnej núdzi Odb.: obec Strážne
Dod.: Úrad práce soc. vecí a rodiny
0.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Csontosová Viola
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Csontosová Margita
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Rapcsák Bartolomej
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Töröková Beáta
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Hlasová služba Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
31.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Feke Zoltán
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Pálová Zuzana
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Poskytnutie peňažného daru Odb.: obec Strážne
Dod.: Pierott, n. o.
30.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Bukó Vojtech
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Hancsovszky Karol
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Balla Ľudovít
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Nagy Alexander
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Zsirosová Margita
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Galgánová Magdaléna
Dod.: Obec Strážne
30.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Majorošová Helena
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Galgánová Magdaléna - Baby
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Majerniková Katarína
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Spôsob a forma minimalizácie škôd spôsobovaných zverou Odb.: Poľovnícke združenie Karcsa
Dod.: Obec Strážne
0.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Egriová Klára
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Csoroszová Eva
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Horoszová Alžbeta
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Rácz Július
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Kovácsová Eva
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Ing. Erdélyi Zoltán
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Petrová Helena
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Zvýšenie počku nádob na TKO Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
1.16 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Comová Katarína
Dod.: Obec Strážne
40.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Juhászová Viola
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Feke Vojtech
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Kovácsová Irma
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Galgánová Margita
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Horváthová Klára
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Balla Zoltán
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Poskytnutie peňažných prostriedkov vo forme úveru Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
99625.17 €
Zriadenie záložného práva Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
99625.17 €
Odovzdanie veriteľovi vlastnej blankozmenky Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
99625.17 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: obec Strážne
Dod.: CH PROJEKT S.R.O
3000.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Galgánová Viola
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Mokry Alexander
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Mokry Margita
Dod.: Obec Strážne
30.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Noszály Peter
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Móré Alexander
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Výkon spracovania osobných údajov Odb.: obec Strážne
Dod.: SECOMP s.r.o.
0.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Gabódová Klára
Dod.: Obec Strážne
30.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Kašková Erika
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Gecseová Júlia
Dod.: Obec Strážne
30.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Zelvayová Edita
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Dakos Gabriel
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Tarcali Alexander
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Rácz Alexander
Dod.: Obec Strážne
40.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Pálová Viola
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Bodnárová Zlatica
Dod.: Obec Strážne
30.00 €
Poskytnutie NFP : Rekonštrukcia miestnych chodníkov v obci Strážne Odb.: obec Strážne
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
99625.17 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Fazekasová Katarína
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Kúpa posilňovacích zariadení Odb.: obec Strážne
Dod.: Dudáš Martin
1500.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Kiss Štefan
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Koleszárová Malvína
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Rigová Katarína
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Kúpa nehnuteľnosti vedené na LV 839 Odb.: obec Strážne
Dod.: Markovičová Eva
3000.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Eva Markovičová
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: obec Strážne
Dod.: Natur pack a.s.
0.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Ballaová Jolana
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Vaško Vincent
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Csontosová Helena
Dod.: Obec Strážne
30.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Dakosová Eva
Dod.: Obec Strážne
30.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Németiová Margita
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Palincsárová Viola
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Szekerkayová Klára
Dod.: Obec Strážne
30.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Štiblárová Magdaléna
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Mokriová Elena
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Gergelyová Klára
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Bérešová Oľga
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Ilosvaiová Magdaléna
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Feke Ladislav
Dod.: Obec Strážne
30.00 €
Poskytnutie dotácie pre DHZ Odb.: obec Strážne
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Csontosová Anna
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Juhászová Helena
Dod.: Obec Strážne
40.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Máté Zoltán
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Tóth Andrej
Dod.: Obec Strážne
30.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Gačová Erika
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Tóthová Margita
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Bodnárová Alžbeta
Dod.: Obec Strážne
30.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Gabódová Helena
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Kereszturyová Eva
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Samková Viola
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Móriczová Katarína
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Czinkeová Alžbeta
Dod.: Obec Strážne
30.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Galgánová Judita
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Solczová Valéria
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Balla Baltzár
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Szilva Róbert
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Ballaová Elena
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Palincsárová Viola
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Uadit účtovnej uzávierky Odb.: obec Strážne
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
550.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Illésová Eva
Dod.: Obec Strážne
30.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Soltész Dávid
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: D. Fekeová Alžbeta
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Gerenyiová Anna
Dod.: Obec Strážne
30.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Körmöndiová Eva
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Bók Ladislav
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Ripcsuová Katarína
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Gulyásová Alžbeta
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Szilvásiová Valéria
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Noszályová Oľga
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Ballaová Irena
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Némethi Bartolomej
Dod.: Obec Strážne
30.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Kőváryová Viola
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Keresztury Gabriel
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Radiová Ildikó
Dod.: Obec Strážne
30.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Kiššová Edita
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Juhász Ľudovít
Dod.: Obec Strážne
50.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Mokrá Alžbeta
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Pallérová Alžbeta
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Naďová Helena
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Bók Csaba
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Július Horváth, DiS
Dod.: Obec Strážne
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Hornyák Štefan
Dod.: Obec Strážne
50.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Kmecziková Judita
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Ráczová Anna
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Jaczková Margita
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Kenésová Mária
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Poradensto pri vypracovaní žiadosti vyhlásenej v rámci MAS Bodrog o.z. Odb.: obec Strážne
Dod.: EAST REGION s.r.o.
990.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Feke Žigmund
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Galgánová Erika
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Egriová Klára
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Egriová Klára
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Odchyt túľavých a zabehnutých zvierat Odb.: obec Strážne
Dod.: TD, s.r.o.
150.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Tokárcsiková Helena
Dod.: Obec Strážne
10.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
49.99 €
Internet Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
15.00 €
Obstarávanie zmien a doplnkov ÚP č.4 Odb.: obec Strážne
Dod.: RNDr. Bohuš Peter
290.00 €
Poskytnutie peňažného daru Odb.: obec Strážne
Dod.: Pierott, n. o.
30.00 €
Kontrolná činnosť pre detské ihriská Odb.: obec Strážne
Dod.: Ekotec spol s.r.o.
170.00 €
Kúpa pozemku registra "E" parc. č. 877/121 Odb.: obec Strážne
Dod.: Nagy Alexander
4500.00 €
Úprava ročného nájomného v roku 2017 Odb.: obec Strážne
Dod.: PD - Strážne
33.00 €
Preztentácia obce Odb.: obec Strážne
Dod.: Profesionálny register s.r.o.
240.00 €
Kúpa nehnuteľnosti evid. na LV č.438 Odb.: obec Strážne
Dod.: Finančné riaditeľstvo Slovenskej Republiky
14850.00 €
Audit Odb.: obec Strážne
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
550.00 €
Dotácia pre DHZ Strážne Odb.: obec Strážne
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Rekonštrukcia chodby v MŠ Odb.: obec Strážne
Dod.: Sunny tour, s.r.o.
4981.00 €
Rekonštrukcia soc. zariadení v MŠ Odb.: obec Strážne
Dod.: Sunny tour, s.r.o.
19949.00 €
Poradenské a dozorné služby v súvislosti s prevádzkou cintorína Odb.: obec Strážne
Dod.: Mgr. Blažej Szürüs - Pohrebníctvo
0.00 €
Vaterinárna asanácia Odb.: obec Strážne
Dod.: TD, s.r.o.
150.00 €
Mobilný telefón Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
33.00 €
Nájom pozemku Odb.: obec Strážne
Dod.: Gergely Pavol
30.00 €
Zmena člámku IV bod 4 v zmluve Odb.: obec Strážne
Dod.: Environmentálny fond
0.00 €
Zmena IBAN - u Odb.: obec Strážne
Dod.: Environmentálny fond
0.00 €
Zámena pozemkov Odb.: Vojtech Bodzáš
Dod.: Obec Strážne
0.00 €
Vytvorenie webstránky obce Odb.: obec Strážne
Dod.: Webexmedia
576.00 €
Zabezpečenie tovaru a pracovného náradia pre OcÚ Odb.: obec Strážne
Dod.: Sunny tour, s.r.o.
0.00 €
Sponzor - peňažný dar pre DO Odb.: obec Strážne
Dod.: PD - Strážne
150.00 €
Poskytovanie auditorských služieb Odb.: obec Strážne
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
550.00 €
Výmena pozemkov Odb.: Vojtech Bodzáš
Dod.: Obec Strážne
200.00 €
Vyhotovenie žiadosti o dotáciu v elektronickom systéme MF SR Odb.: obec Strážne
Dod.: Sunny tour, s.r.o.
100.00 €
Združené nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: obec Strážne
Dod.: Natur pack a.s.
0.00 €
Rekonštrukcia miestnych chodníkov Odb.: obec Strážne
Dod.: Eurovia SK, a.s.
103679.57 €
Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Odb.: obec Strážne
Dod.: Environmentálny fond
40891.00 €
Poskytovanie pracovných zdravotných služieb Odb.: obec Strážne
Dod.: Tibor Szerdahelyi - TIWEL
20.00 €
Poskytnutie dotácie pre DHZ Odb.: obec Strážne
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
700.00 €
Vykonať dielo (stavbu) Odb.: obec Strážne
Dod.: INGEMA s.r.o.
35914.96 €
O zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: obec Strážne
Dod.: Natur pack a.s.
0.00 €
Vypracovanie žiadosti o NFP "Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020" Odb.: obec Strážne
Dod.: EPIC Partner a.s.
1250.00 €
Zabezpečenie manažmentu vereného obstarávania Odb.: obec Strážne
Dod.: EPIC Partner a.s.
1250.00 €
Odchyt túľavých zvierat Odb.: obec Strážne
Dod.: TD, s.r.o.
150.00 €
Zmluva o umiestnení Odb.: Slovenský hydrometeorologický ústav
Dod.: Obec Strážne
0.00 €
Zmena účtu konečného prijímateľa Odb.: obec Strážne
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: obec Strážne
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Dodatok č.2 - Výmena komponentov Odb.: obec Strážne
Dod.: Maxnetwork s.r.o.
0.00 €
Dodatok č.1 -zmena účtu zhotoviteľa Odb.: obec Strážne
Dod.: Maxnetwork s.r.o.
0.00 €
Zriadenie záložného práva Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
146120.00 €
Poskytnutie úveru Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
121766.67 €
Zriadenie a vedenie bežného účtu Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
0.00 €
Inf. systém dátového centra Odb.: obec Strážne
Dod.: DataCentrum elektronizácie samosprávy SR - DEUS
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: obec Strážne
Dod.: REPPS s.r.o.
650.00 €
3.4.2. Obnova a rozvoj obci - Kamerový systém Odb.: obec Strážne
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
121766.67 €
Nájom pozemku - Dom smútku Odb.: obec Strážne
Dod.: Reformovaná cirkev
50.00 €
Zabezpečenie verejného obstarávania Odb.: obec Strážne
Dod.: Tenderteam
950.00 €
Externý manažment Odb.: obec Strážne
Dod.: Algail s.r.o.
1170.00 €
dodávka školského ovocia Odb.: Materská Škola
Dod.: A.O.D. Trade s.r.o.
0.14 €
Dodávka programového vybavenia ekonomickej agendy Odb.: obec Strážne
Dod.: SECOMP s.r.o.
198.00 €
nájom pozemku Odb.: Taurus kolonial s.r.o.
Dod.: Obec Strážne
514.47 €
Zmluva o pripojení do siete Internet Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
33.20 €
Audit individuálnej účtovnej závierky Odb.: obec Strážne
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
550.00 €
Vybudovanie digitálneho kamerového systému Odb.: obec Strážne
Dod.: Maxnetwork s.r.o.
144000.00 €
PHSR Odb.: obec Strážne
Dod.: Urba s.r.o. - Ing. Mačáková
600.00 €
Dodávka plynu Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
0.03 €
Projektodá dok. - Rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov Odb.: obec Strážne
Dod.: CH PROJEKT S.R.O
8300.00 €
Zmluva na výkon činností veterinárnej asanácie Odb.: obec Strážne
Dod.: TD, s.r.o.
150.00 €
Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ v obci Strážne výmenou okien, zateplením fasády a strechy Odb.: obec Strážne
Dod.: Environmentálny fond
34194.41 €
Dodávka plynu Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
0.00 €
Školské ovocie Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: A.O.D. Trade s.r.o.
0.05 €
Európa pre občanov - projekt Odb.: obec Strážne
Dod.: VF Projekt & Marketing s.r.o
1000.00 €
Projektová dokumentácia pre zateplenie MŠ Odb.: obec Strážne
Dod.: CH PROJEKT S.R.O
900.00 €
Verejná telefónna služba - Biznis linka 200 Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.00 €
Darovanie PC zostáv Odb.: obec Strážne
Dod.: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
0.00 €
Poistenie hnuteľných vecí - zariadení Odb.: obec Strážne
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
34.09 €
Príves nákladný za traktor Odb.: obec Strážne
Dod.: Eszenyi Ladislav
1000.00 €
Obstaranie zmien a doplnkov č. 3 ÚPN Odb.: obec Strážne
Dod.: Ing. arch. Ľuboslava Vlčková
600.00 €
Oprava miestnej komunikácii Odb.: obec Strážne
Dod.: JANEKO
938.25 €
Vypracovanie ZaD č.3 ÚPN-O Strážne Odb.: obec Strážne
Dod.: Urba s.r.o. - Ing. Mačáková
990.00 €
Odchyt túľavých zvierat Odb.: obec Strážne
Dod.: TD, s.r.o.
150.00 €
Nakladanie s odpadmi Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Nakladanie s odpadmi Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
poskytovanie služieb Odb.: obec Strážne
Dod.: Euroforma, s.r.o.
0.00 €
Traktobáger - Belorus Odb.: Tar Ladislav
Dod.: Obec Strážne
1100.00 €
poistenie počítačov v počte 5 ks - ZMOM Odb.: obec Strážne
Dod.: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
111.60 €
Dodávka plynu Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
0.00 €
Využívanie elektronických komunikačných služieb Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
19.99 €
Zmluva o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Kolkárne o celkovej výmere 123 m2. Odb.: Miroslav Kunčár
Dod.: Obec Strážne
55.00 €
Dodávka el. energie Odb.: obec Strážne
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár