•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
materiál , služby, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
3559.29 €
materiál , služby, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
4137.05 €
materiál , služby, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
12173.17 €
materiál , služby, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
14048.90 €
materiál , služby, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
26827.75 €
materiál , služby, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
5577.56 €
materiál , služby, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
2553.46 €
materiál , služby, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
6530.52 €
materiál , služby, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
4847.37 €
materiál , služby, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
2008.02 €
materiál , služby, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
7293.01 €
materiál , služby, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
4996.15 €
materiál , služby, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
4382.42 €
materiál , služby, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
6352.79 €
materiál , služby, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
5733.54 €
materiál , služby, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
3449.08 €
materiál , služby, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
3184.39 €
materiál , služby, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
3760.27 €
materiál , služby, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
10006.92 €
materiál , služby, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
2270.83 €
materiál , služby, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
3309.71 €
materiál , služby, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
301.53 €
za služby , prevedené práce , material , potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
11392.78 €
za služby , prevedené práce , material , potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
109670.42 €
za služby , prevedené práce , material , potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
2964.95 €
za služby , prevedené práce , material , potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
1866.25 €
za služby , prevedené práce a material, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
4408.61 €
za služby , prevedené práce a material, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
6052.03 €
za služby , prevedené práce a material, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
2674.20 €
za služby , prevedené práce a material, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
2939.03 €
za služby , prevedené práce a material, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
8074.09 €
za služby , prevedené práce a material, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
3362.73 €
za služby , prevedené práce a material, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
3997.69 €
za služby , prevedené práce a material, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
2048.86 €
za služby , prevedené práce a material, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
4418.43 €
za služby , prevedené práce a material, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
4958.99 €
za služby , prevedené práce a material, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
5699.67 €
za služby , prevedené práce a material, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
3855.26 €
za služby , prevedené práce a material, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
3293.14 €
za služby , prevedené práce a material, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
3300.31 €
za služby , prevedené práce a material, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
4942.21 €
za služby , prevedené práce a material, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
17783.42 €
za služby , prevedené práce a material, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
14974.52 €
za služby , prevedené práce a material, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
4839.58 €
za služby , prevedené práce a material, potraviny Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
3672.47 €
za služby , prevedené práce a material Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
3134.89 €
za služby , prevedené práce a material Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
3461.93 €
za služby , prevedené práce a material Odb.: obec Strážne
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
5576.27 €
za služby , prevedené práce a material Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
12537.23 €
za služby , prevedené práce a material Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
19148.93 €
za služby , prevedené práce a material Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
30968.68 €
služby-material-a iné Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
7317.42 €
služby-material-a iné Odb.: obec Strážne
Dod.: Poradca s.r.o.
3869.50 €
faktúry za 05/2016 Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
4515.15 €
faktúry za 04/2016 Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
4258.80 €
faktúry za 03/2016 Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
7499.56 €
faktury za 02/2016 Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
10184.86 €
faktury za 01/2016 Odb.: obec Strážne
Dod.: Obec Strážne
5100.02 €
Stavebné práce Odb.: Materská Škola
Dod.: EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.
825.92 €
Školské potreby Odb.: Materská Škola
Dod.: POMO - Ing. Arpád Molnár
33.20 €
Zemný plyn Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
176.00 €
Vodné, stočné Odb.: Materská Škola
Dod.: VVS - Východoslovenská vodáreňská spoločnosť a.s.
139.91 €
Hlasové služby Odb.: Materská Škola
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.13 €
hračky Odb.: Materská Škola
Dod.: NOMIland s.r.o
130.60 €
Kontrola a čistenie komína Odb.: Materská Škola
Dod.: Kostovčík Ľubomír
44.40 €
hračky Odb.: Materská Škola
Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
165.75 €
Zemný plyn Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
57.00 €
zálohová fakt. za plyn Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
343.00 €
záloh. platba za el. energiu Odb.: Materská Škola
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
224.00 €
Elektrická energia Odb.: Materská Škola
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
224.00 €
Zemný plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
28.00 €
zálohová fakt. za plyn Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
291.00 €
Zemný plyn Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
28.00 €
potraviny Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: Miroslav Lukács
146.10 €
Plastové okná Odb.: Materská Škola
Dod.: Oknostav s.r.o.
992.04 €
potraviny Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: Miroslav Lukács
255.52 €
potraviny Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: Miroslav Lukács
187.20 €
chlieb , pečivo Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
23.05 €
Hlasové služby Odb.: Materská Škola
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.07 €
ovocie Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: A.O.D. Trade s.r.o.
2.88 €
chlieb , pečivo Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
29.35 €
ovocie Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: A.O.D. Trade s.r.o.
3.78 €
chlieb , pečivo Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
31.69 €
ovocie Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: A.O.D. Trade s.r.o.
1.44 €
potraviny Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: Miroslav Lukács
333.90 €
chlieb , pečivo Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
23.50 €
inštal. SFW Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: SECOMP s.r.o.
38.64 €
potraviny Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: Miroslav Lukács
382.01 €
chlieb , pečivo Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
38.04 €
potraviny Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: Miroslav Lukács
423.25 €
strava a občerstvenie Odb.: obec Strážne
Dod.: KORONA - Jolana Újháziová
454.50 €
overenie VSza rok 2014 Odb.: obec Strážne
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
50.00 €
servis Odb.: obec Strážne
Dod.: Bodzáš Vojtech
80.54 €
vodné -stočné-fakt. Odb.: obec Strážne
Dod.: VVS - Východoslovenská vodáreňská spoločnosť a.s.
73.88 €
telekom Odb.: Materská Škola
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.04 €
štrk Odb.: obec Strážne
Dod.: Zemplínska plavebná spoločnosť , spol. s.r.o.
110.68 €
material Odb.: obec Strážne
Dod.: Febra spol. s.r.o.
130.34 €
náradie , prac. rukavice Odb.: obec Strážne
Dod.: Kájel.s.r.o.
1887.12 €
internet Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
33.20 €
servis Odb.: obec Strážne
Dod.: Kájel.s.r.o.
84.17 €
kanc. zostava Odb.: obec Strážne
Dod.: AJ Produkty
1293.60 €
orange Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.61 €
poistenie majetku Odb.: obec Strážne
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
59.53 €
vedenie účtu- CP Odb.: obec Strážne
Dod.: Prima banka Slovensko , a.s.
44.63 €
Diár samosprávy Odb.: obec Strážne
Dod.: RVC Košice
6.65 €
štrkopiesok Odb.: obec Strážne
Dod.: Zemplínska plavebná spoločnosť , spol. s.r.o.
114.98 €
telekom Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.19 €
prevoz štrku Odb.: obec Strážne
Dod.: TRANS KM s.r.o.
61.44 €
material Odb.: obec Strážne
Dod.: Febra spol. s.r.o.
24.16 €
infor. brožura-welnes Odb.: obec Strážne
Dod.: UMP s.r.o.
39.00 €
odvoz odpadu Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
529.84 €
členský prísp. na 2016 Odb.: obec Strážne
Dod.: ZMOS
103.12 €
zálohová pltba-UJ SZO Odb.: obec Strážne
Dod.: Petit Press, a.s.
147.50 €
zálohová fakt. za plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
296.00 €
zálohová fakt. za plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
nastavenie PC Odb.: obec Strážne
Dod.: SECOMP s.r.o.
66.60 €
predplatné-PRAVDA Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
178.71 €
náradie Odb.: obec Strážne
Dod.: Kájel.s.r.o.
1084.60 €
pracovná obuv Odb.: obec Strážne
Dod.: Juraj Lőrincz EXTRA
901.60 €
internet Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
33.20 €
poistenie majetku Odb.: obec Strážne
Dod.: Komunálna poisťovňa
348.83 €
orange Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
23.14 €
prevoz štrku Odb.: obec Strážne
Dod.: TRANS KM s.r.o.
26.88 €
material Odb.: obec Strážne
Dod.: Febra spol. s.r.o.
51.10 €
odpad Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
792.06 €
prezentácia obce Odb.: obec Strážne
Dod.: Peter Jurík - LISA, Slovak region
27.88 €
fakt. za opak. dodávku plynu Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
fakt. za opak. dodávku plynu Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
251.00 €
telefon Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.95 €
prac. odev- AČ Odb.: obec Strážne
Dod.: Juraj Lőrincz EXTRA
1173.00 €
mot. krovinorez Odb.: obec Strážne
Dod.: Kájel.s.r.o.
829.00 €
spracovanie hlásenia Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
telefon Odb.: Materská Škola
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.01 €
internet Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
33.20 €
ročný poplatok za služby Odb.: obec Strážne
Dod.: Datatrade s.r.o.
58.56 €
opr. účt. Odb.: obec Strážne
Dod.: SECOMP s.r.o.
82.39 €
spracovanie PHSR Odb.: obec Strážne
Dod.: Urba s.r.o. - Ing. Mačáková
600.00 €
dig. kam. systém Odb.: obec Strážne
Dod.: Maxnetwork s.r.o.
144000.00 €
stavebný dozor Odb.: obec Strážne
Dod.: INGREAL DOMUS
360.00 €
služby Odb.: obec Strážne
Dod.: Euroforma, s.r.o.
301.80 €
telefon Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
21.54 €
zabez. činnosti v procese VO Odb.: obec Strážne
Dod.: Tenderteam
950.00 €
dokumentácia- obnova- Dom smútku Odb.: obec Strážne
Dod.: REPPS s.r.o.
650.00 €
telefon Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.45 €
odpad Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
528.64 €
material Odb.: obec Strážne
Dod.: Febra spol. s.r.o.
97.55 €
komb. sporák Odb.: obec Strážne
Dod.: Bodzáš Vojtech
209.00 €
fakt. za opak. dodávku plynu Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
fakt. za opak. dodávku plynu Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
152.00 €
stravné lístky Odb.: obec Strážne
Dod.: Le Cheque Dejeuner s.r.o.
528.07 €
oprava odpisov Odb.: obec Strážne
Dod.: SECOMP s.r.o.
96.00 €
služba ext. manažmentu Odb.: obec Strážne
Dod.: Algail s.r.o.
1170.00 €
stoje Odb.: obec Strážne
Dod.: Kájel.s.r.o.
1657.99 €
vodné stočné Odb.: obec Strážne
Dod.: VVS - Východoslovenská vodáreňská spoločnosť a.s.
25.15 €
vyprac. posudku Odb.: obec Strážne
Dod.: Ing. Ján REPKA
250.00 €
prevoz štrku Odb.: obec Strážne
Dod.: TRANS KM s.r.o.
26.88 €
štrk Odb.: obec Strážne
Dod.: Kišš Jozef
148.20 €
manual- osv. listín Odb.: obec Strážne
Dod.: RVC Košice
5.70 €
internet Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
33.20 €
programy-inštal. Odb.: obec Strážne
Dod.: SECOMP s.r.o.
223.80 €
archívny regál Odb.: obec Strážne
Dod.: AJ Produkty
366.00 €
za prevedené práce Odb.: obec Strážne
Dod.: EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.
35695.98 €
orange Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.18 €
material Odb.: obec Strážne
Dod.: Kájel.s.r.o.
103.32 €
telefon Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
26.59 €
vložné na seminár Odb.: obec Strážne
Dod.: RVC Košice
110.00 €
sprac. projekt. dokument. Odb.: obec Strážne
Dod.: VF Projekt & Marketing s.r.o
1.00 €
material Odb.: obec Strážne
Dod.: Febra spol. s.r.o.
82.43 €
preprava osôb Odb.: obec Strážne
Dod.: ARRIVA
273.00 €
predplatné - poradca Odb.: obec Strážne
Dod.: Poradca s.r.o.
78.00 €
fakt. za opak. dodávku plynu Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
fakt. za opak. dodávku plynu Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
49.00 €
overenie účt. závierky Odb.: obec Strážne
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
500.00 €
odpad Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
530.03 €
kanc. potreby Odb.: obec Strážne
Dod.: SECOMP s.r.o.
50.40 €
preprava osôb Odb.: obec Strážne
Dod.: ARRIVA
273.00 €
zdravotné posudky Odb.: obec Strážne
Dod.: MED-EZOP s.r.o.
40.00 €
faktura za Telekom Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.08 €
internet Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
33.20 €
plastové nádoby na TKO Odb.: obec Strážne
Dod.: MEVA - SK
640.80 €
faktura -orange Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
24.95 €
spracovanie dokumentácie Odb.: obec Strážne
Dod.: Euroforma, s.r.o.
151.80 €
faktura za Telekom Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.26 €
odvoz KO Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
528.44 €
zálohová faktura -elektr. Odb.: obec Strážne
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
1041.00 €
úplné znenie Odb.: obec Strážne
Dod.: Poradca podnikateľa, spol s.r.o.
119.87 €
finančný spravodaj Odb.: obec Strážne
Dod.: Poradca podnikateľa, spol s.r.o.
26.40 €
prevedené práce na budove MŠ Odb.: obec Strážne
Dod.: EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.
35695.98 €
zálohová faktura -plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
24.00 €
zálohová faktura -plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
preprava osôb Odb.: obec Strážne
Dod.: ARRIVA
275.00 €
náhradné diely Odb.: obec Strážne
Dod.: Kájel.s.r.o.
102.80 €
internet Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
33.20 €
faktura -orange Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.22 €
spracovanie hlásenia Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
faktura za Telekom Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.27 €
vrecia na KO Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
138.60 €
príprava a spracovanie nešt. výstupov Odb.: obec Strážne
Dod.: Štatistický úrad
68.10 €
zálohová faktura -plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
24.00 €
zálohová faktura -plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
internet Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
33.20 €
náhradné diely Odb.: obec Strážne
Dod.: Kájel.s.r.o.
217.63 €
odvoz KO Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
528.64 €
spotrebný material Odb.: obec Strážne
Dod.: Febra spol. s.r.o.
154.61 €
stravné lístky Odb.: obec Strážne
Dod.: Le Cheque Dejeuner s.r.o.
536.35 €
zákonník práce Odb.: obec Strážne
Dod.: Poradca s.r.o.
8.90 €
náhradné diely Odb.: obec Strážne
Dod.: Ing.Gabriel Erdélyi
150.00 €
oprava chlad. zar. Odb.: obec Strážne
Dod.: Bodzáš Vojtech
83.64 €
faktura za vodné Odb.: obec Strážne
Dod.: VVS - Východoslovenská vodáreňská spoločnosť a.s.
86.46 €
zálohová faktura -plyn Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
30.00 €
preprava osôb Odb.: Materská Škola
Dod.: ARRIVA
224.00 €
potraviny Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: Miroslav Lukács
334.86 €
chlieb, pečivo Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
33.24 €
uj szo Odb.: obec Strážne
Dod.: Petit Press, a.s.
143.70 €
faktura za Telekom Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.47 €
odvoz KO Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
531.33 €
zálohová faktura -plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
26.00 €
zálohová faktura -plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
náhradné diely Odb.: obec Strážne
Dod.: Kájel.s.r.o.
119.62 €
dane a účtovníctvo, ročník 2016 Odb.: obec Strážne
Dod.: Poradca podnikateľa, spol s.r.o.
82.94 €
servis + náhradné diely Odb.: obec Strážne
Dod.: Ing.Gabriel Erdélyi
62.63 €
RTVS Odb.: obec Strážne
Dod.: Rozhlas a televízia Slovenska
224.11 €
ovocie Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: A.O.D. Trade s.r.o.
4.80 €
internet Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
faktura -orange Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
24.60 €
za RÉGIÓ Odb.: obec Strážne
Dod.: L-PRESS
155.40 €
poradca podnikateľa Odb.: obec Strážne
Dod.: Poradca s.r.o.
78.00 €
zálohová faktura- elektr. Odb.: Materská Škola
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
224.00 €
dodávka plynu Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
71.00 €
chlieb, pečivo Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
29.35 €
potraviny Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: Miroslav Lukács
432.54 €
ovocie Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: A.O.D. Trade s.r.o.
6.53 €
overenie a kalibrácia meradiel Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: Milan Viktor - Viki
163.80 €
zálohová faktura- elektr. Odb.: obec Strážne
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
1041.00 €
odvoz KO Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
792.21 €
faktura za Telekom Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
material Odb.: obec Strážne
Dod.: Kájel.s.r.o.
122.51 €
dodávka plynu Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
dodávka plynu Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
61.00 €
aktualiz. SW Odb.: obec Strážne
Dod.: SECOMP s.r.o.
58.80 €
spracovanie hlasení Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
faktura -orange Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
20.41 €
internet Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
chlieb, pečivo Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
38.20 €
potraviny Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: Miroslav Lukács
218.29 €
zálohová faktura -plyn Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
183.00 €
školské potreby Odb.: Materská Škola
Dod.: Molnár Árpád - POMO
33.20 €
faktura za Telekom Odb.: Materská Škola
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.05 €
faktura za Telekom Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.17 €
servis plyn. topidla Odb.: obec Strážne
Dod.: Marián Nagy
26.40 €
odvoz KO Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
530.83 €
stravné lístky Odb.: obec Strážne
Dod.: Le Cheque Dejeuner s.r.o.
507.93 €
material Odb.: obec Strážne
Dod.: Febra spol. s.r.o.
69.22 €
zálohová faktura -plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
158.00 €
zálohová faktura -plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
FA: vodné-stočné Odb.: obec Strážne
Dod.: VVS - Východoslovenská vodáreňská spoločnosť a.s.
84.89 €
aktualiz. SW Odb.: obec Strážne
Dod.: SECOMP s.r.o.
183.52 €
realizácia výberu dodávateľa Odb.: obec Strážne
Dod.: Midey s.r.o.
450.00 €
odmeny výk. umelcom Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovgram
33.50 €
prevent. obce Odb.: obec Strážne
Dod.: Zuzana Szerdahelyiová-ELZA
210.00 €
ovocie Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: A.O.D. Trade s.r.o.
5.76 €
chlieb, pečivo Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
32.40 €
ovocie Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: A.O.D. Trade s.r.o.
2.56 €
dodávka plynu Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
334.00 €
internet Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
oprava plyn.kotla Odb.: obec Strážne
Dod.: Marián Nagy
146.52 €
faktura za orange Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
20.23 €
vypracovanie žiadosti o nenávrat. finanč.prísp. Odb.: obec Strážne
Dod.: VF Projekt & Marketing s.r.o
1.20 €
poradca podnikateľa Odb.: obec Strážne
Dod.: Poradca podnikateľa, spol s.r.o.
48.86 €
odvoz KO Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
531.03 €
dodávka plynu Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
289.00 €
dodávka plynu Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
faktura za Telekom Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.30 €
údržba plyn. topidla Odb.: obec Strážne
Dod.: Marián Nagy
252.05 €
aktualizácia programov Odb.: obec Strážne
Dod.: SECOMP s.r.o.
60.72 €
internet Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
odchyt psov Odb.: obec Strážne
Dod.: TD, s.r.o.
150.00 €
strava Odb.: obec Strážne
Dod.: KORONA - Jolana Újháziová
58.80 €
faktura za orange Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
21.49 €
prevoz -štrk Odb.: obec Strážne
Dod.: TRANS KM s.r.o.
26.88 €
chlieb, pečivo Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
12.85 €
potraviny Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: Miroslav Lukács
195.86 €
aktualizácia programov ŠJ Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: SOFT-GL s.r.o
39.24 €
ovocie Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: A.O.D. Trade s.r.o.
7.68 €
zálohová faktura- elektr. Odb.: Materská Škola
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
224.00 €
zálohová faktura -plyn Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
354.00 €
zálohová faktura -plyn Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
366.00 €
inštal.+ nastav SFW Odb.: obec Strážne
Dod.: SECOMP s.r.o.
43.80 €
zálohová faktura- elektr. Odb.: obec Strážne
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
1041.00 €
faktura za Telekom Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.38 €
odvoz KO Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
531.23 €
brožúra WELLNESS Odb.: obec Strážne
Dod.: UMP s.r.o.
35.00 €
poradenstvo pri účt. uzav. Odb.: obec Strážne
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
60.00 €
prevoz štrku Odb.: obec Strážne
Dod.: TRANS KM s.r.o.
26.88 €
zálohová faktura -plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
306.00 €
zálohová faktura -plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
stravné lístky Odb.: obec Strážne
Dod.: Le Cheque Dejeuner s.r.o.
516.21 €
členské - hasiči Odb.: obec Strážne
Dod.: Okresný výbor dobrovoľnej PO
60.00 €
spracovanie hlasení Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
internet Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
ročná fakt.- elektrina Odb.: obec Strážne
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
750.00 €
zálohová faktura -plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
zálohová faktura -plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
316.00 €
faktura -orange Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.65 €
aktualizácia programov Odb.: obec Strážne
Dod.: SECOMP s.r.o.
52.80 €
webhosting Odb.: obec Strážne
Dod.: Webexmedia
144.00 €
členský popl. RVC Odb.: obec Strážne
Dod.: RVC Košice
61.40 €
overenie suladu VS Odb.: obec Strážne
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
50.00 €
faktura za Telekom Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.34 €
odvoz KO Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
530.03 €
poistenie Odb.: Materská Škola
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
59.53 €
faktura za Telekom Odb.: Materská Škola
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.12 €
potraviny Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
95.94 €
chlieb, pečivo Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
12.38 €
vrecia na KO Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
48.00 €
faktura za vodne stočné Odb.: obec Strážne
Dod.: VVS - Východoslovenská vodáreňská spoločnosť a.s.
165.06 €
strava Odb.: obec Strážne
Dod.: KORONA - Jolana Újháziová
288.00 €
internet Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
210.16 €
internet Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
faktura -orange Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.82 €
zálohová faktura- PRAVDA Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
177.50 €
faktura za Telekom Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.77 €
harmonogram Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
72.00 €
darčekové kupony Odb.: obec Strážne
Dod.: Le Cheque Dejeuner s.r.o.
354.62 €
za Kalednárium 2015 Odb.: obec Strážne
Dod.: L-PRESS
480.00 €
zálohová faktura -plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
zálohová faktura -plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
339.00 €
predplatné- Uj szo Odb.: obec Strážne
Dod.: Petit Press, a.s.
143.70 €
servis zab. syst. Odb.: obec Strážne
Dod.: Tibor Szerdahelyi - TIWEL
57.86 €
odvoz KO Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
533.92 €
strava Odb.: obec Strážne
Dod.: KORONA - Jolana Újháziová
68.60 €
poistenie Odb.: obec Strážne
Dod.: Komunálna poisťovňa
348.83 €
internet Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
faktura -orange Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
20.14 €
faktura za Telekom Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.54 €
odvoz KO Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
794.90 €
strava Odb.: obec Strážne
Dod.: KORONA - Jolana Újháziová
372.00 €
zálohová faktura- elektr. Odb.: obec Strážne
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
871.00 €
chlieb, pečivo Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
28.99 €
potraviny Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
185.21 €
ovocie Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: A.O.D. Trade s.r.o.
10.24 €
ovocie Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: A.O.D. Trade s.r.o.
12.80 €
hračky Odb.: Materská Škola
Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
43.39 €
hračky Odb.: Materská Škola
Dod.: PRE NAŠE DETI s.r.o.
279.99 €
zálohová faktura -plyn Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
475.00 €
zálohová faktura -plyn Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
403.00 €
zálohová faktura- elektr. Odb.: Materská Škola
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
234.00 €
chlieb, pečivo Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
33.36 €
tovar Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
318.37 €
zemné práce Odb.: obec Strážne
Dod.: Balla Kristián
240.00 €
zálohová faktura -plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
zálohová faktura -plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
288.00 €
služby na info. portály Odb.: obec Strážne
Dod.: Peter Jurík - LISA, Slovak region
27.88 €
dane a účtovníctvo Odb.: obec Strážne
Dod.: Poradca podnikateľa, spol s.r.o.
74.23 €
material Odb.: obec Strážne
Dod.: Kájel.s.r.o.
83.40 €
kanc.potreby, práce služby Odb.: obec Strážne
Dod.: SECOMP s.r.o.
38.40 €
trubice do verej. osv. Odb.: obec Strážne
Dod.: Edison SK s.r.o
217.50 €
zálohová faktura- elektr. Odb.: obec Strážne
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
871.00 €
občerstvenie na deň dôchodcov Odb.: obec Strážne
Dod.: Ján Nagy - Pekáreň s.r.o.
96.00 €
služby obce.info Odb.: obec Strážne
Dod.: Datatrade s.r.o.
48.00 €
stravné lístky Odb.: obec Strážne
Dod.: Le Cheque Dejeuner s.r.o.
614.89 €
vypracovanie hlásení Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
internet Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
verej. osvetlenie- svietidlá Odb.: obec Strážne
Dod.: Edison SK s.r.o
203.00 €
faktura -orange Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
25.16 €
školské potreby Odb.: Materská Škola
Dod.: COMAX - Peter Szaxon
49.80 €
receptúry pre škol. stravovanie Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: IRIS-Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.
31.90 €
spracovanie žiadosti- projekt Odb.: obec Strážne
Dod.: VF Projekt & Marketing s.r.o
1200.00 €
chlieb, pečivo Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
26.20 €
potraviny Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
316.82 €
ovocie Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: A.O.D. Trade s.r.o.
8.16 €
dodávka plynu Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
244.00 €
kontrola komínov Odb.: Materská Škola
Dod.: Kostovčík Ľubomír
44.40 €
vrecia na KO Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
138.60 €
masačný poplatok T-COM Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
odvoz KO Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
531.13 €
material Odb.: obec Strážne
Dod.: Febra spol. s.r.o.
139.80 €
dodávka plynu Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
dodávka plynu Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
174.00 €
servis Odb.: obec Strážne
Dod.: Ing.Gabriel Erdélyi
64.42 €
faktura za vodne stočné Odb.: obec Strážne
Dod.: VVS - Východoslovenská vodáreňská spoločnosť a.s.
158.77 €
faktura Odb.: Materská Škola
Dod.: Beáta Lukácsová-JAZMIN
66.40 €
RTV Odb.: obec Strážne
Dod.: Rozhlas a televízia Slovenska
223.96 €
zálohová faktura Odb.: obec Strážne
Dod.: Poradca podnikateľa, spol s.r.o.
108.97 €
masačný paušál MMNET Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
faktura -orange Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
21.36 €
kuchynské potreby Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: Beáta Lukácsová-JAZMIN
52.66 €
čistiace prostriedky Odb.: Materská Škola
Dod.: Beáta Lukácsová-JAZMIN
66.40 €
Telekomunikačné služby Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
poradca -mesačník Odb.: obec Strážne
Dod.: Poradca s.r.o.
39.00 €
verejen obstarávanie -projekt MŠ Odb.: obec Strážne
Dod.: Midey s.r.o.
180.00 €
kontrola a čistenie komína Odb.: obec Strážne
Dod.: Kostovčík Ľubomír
44.40 €
materiál Odb.: obec Strážne
Dod.: Febra spol. s.r.o.
109.98 €
zmesový komunálny odpad, služby Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
533.32 €
súčiatky a materiál Odb.: obec Strážne
Dod.: Kájel.s.r.o.
256.30 €
obstarávacia činnosť Odb.: obec Strážne
Dod.: Ing. arch. Ľuboslava Vlčková
600.00 €
dodávka plynu Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
78.00 €
dodávka plynu Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
dodávka plynu Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
56.00 €
dodávka SFW Odb.: obec Strážne
Dod.: SECOMP s.r.o.
49.68 €
stravné lístky Odb.: obec Strážne
Dod.: Le Cheque Dejeuner s.r.o.
171.94 €
overenie účtovnej uzávierky Odb.: obec Strážne
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
500.00 €
gazdovská klobása Odb.: obec Strážne
Dod.: Viola Kosztyuova-UNIMIX
601.62 €
orange Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
25.31 €
Finančný spravodajca Odb.: obec Strážne
Dod.: Poradca podnikateľa, spol s.r.o.
19.98 €
za telefón Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
30.01 €
internet Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
súčiatky a materiál Odb.: obec Strážne
Dod.: Ing.Gabriel Erdélyi
67.58 €
materiál Odb.: obec Strážne
Dod.: Febra spol. s.r.o.
311.52 €
vyprac. ziadosti o dotaciu z Environment. fondu Odb.: obec Strážne
Dod.: Euroforma, s.r.o.
500.00 €
zmesový komunálny odpad, služby Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
530.83 €
vesta reflexna Odb.: obec Strážne
Dod.: LIM PO. s.r.o.
231.50 €
zemný plyn OCU Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
27.00 €
zemný plyn OCU Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
dodávka el.energie Odb.: obec Strážne
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
871.00 €
projektová dokumentácia MŠ Odb.: obec Strážne
Dod.: CH PROJEKT S.R.O
900.00 €
Chlieb, pečivo pre ŠJ Strážne Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
216.88 €
Chlieb, pečivo pre ŠJ Strážne Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
25.75 €
zemný plyn pre MŠ Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
38.00 €
za elektrickú energiu Odb.: Materská Škola
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
234.00 €
zemný plyn pre MŠ Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
38.00 €
diely do kosačky Odb.: obec Strážne
Dod.: Kájel.s.r.o.
108.50 €
preprava osôb Odb.: obec Strážne
Dod.: ARRIVA
241.00 €
MMNET Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
30.00 €
spracovanie hlaseni o vzniku odpadu Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
orange Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.79 €
MMNET Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
plastová nádoba Odb.: obec Strážne
Dod.: MEVA - SK
694.80 €
za telefón Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.24 €
zmesový komunálny odpad, služby Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
268.52 €
materiál Odb.: obec Strážne
Dod.: Febra spol. s.r.o.
181.75 €
stravné lístky Odb.: obec Strážne
Dod.: Le Cheque Dejeuner s.r.o.
524.47 €
zemný plyn OCU Dod.: SPP
4.00 €
zemný plyn OCU Dod.: SPP
27.00 €
Žiarovky do VO Odb.: obec Strážne
Dod.: Edison SK s.r.o
217.50 €
vodné, stočné Odb.: obec Strážne
Dod.: VVS - Východoslovenská vodáreňská spoločnosť a.s.
103.75 €
likvidácia stavebného odpadu Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
265.00 €
za telefón Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
21.20 €
MMNET Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
preprava osôb Odb.: obec Strážne
Dod.: ARRIVA
150.00 €
za telefón Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
22.12 €
oprava klimatizačných zariadení Odb.: obec Strážne
Dod.: Bodzáš Vojtech
303.36 €
zmesový komunálny odpad, služby Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
796.24 €
súčiatky a materiál Odb.: obec Strážne
Dod.: Febra spol. s.r.o.
89.00 €
noviny, časopisy, predplatné Odb.: obec Strážne
Dod.: Petit Press, a.s.
138.50 €
servisné práce na kosačku Odb.: obec Strážne
Dod.: Ing.Gabriel Erdélyi
215.06 €
zemný plyn OCU Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
zemný plyn OCU Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
30.00 €
Reklamný materiál s erbom obce Odb.: obec Strážne
Dod.: LIM PO. s.r.o.
296.80 €
Dodávka SFW, prác a služieb Odb.: obec Strážne
Dod.: SECOMP s.r.o.
39.90 €
Strava na voľby 2014 Odb.: obec Strážne
Dod.: KORONA - Jolana Újháziová
111.60 €
Technik PO - školenie Odb.: obec Strážne
Dod.: Tibor Szerdahelyi - TIWEL
144.00 €
Výpalky s laserom Odb.: obec Strážne
Dod.: HB - LaserCut s.r.o.
573.44 €
Orange Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
19.13 €
MM - net WFlat - MAXI Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
Za odvoz kom. odpadu Apríl 2014 Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
531.43 €
Telekomunikačné služby Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
22.14 €
Materiál - rekonštrukcia KD Odb.: obec Strážne
Dod.: Febra spol. s.r.o.
746.21 €
Materiál do kosy Odb.: obec Strážne
Dod.: Kájel.s.r.o.
191.20 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: obec Strážne
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
871.00 €
Zemný plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
Zemný plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
69.00 €
Zemný plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
97.00 €
Výmena izb. termostatu Odb.: obec Strážne
Dod.: Dauni plus, s.r.o
79.36 €
PO - členské známky Odb.: obec Strážne
Dod.: Okresný výbor dobrovoľnej PO
60.00 €
Odmeny výkonným umelcom Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovgram
33.50 €
Dodávka SFW, prác a služieb Odb.: obec Strážne
Dod.: SECOMP s.r.o.
31.80 €
Orange Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
18.23 €
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Kvety Odb.: obec Strážne
Dod.: Agroobchod - Piling Tibor
28.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.66 €
MM - net WFlat - MAXI Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
poistenie majetku Odb.: Materská Škola
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
34.09 €
zemný plyn pre MŠ Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
41.00 €
Trampolína Odb.: Materská Škola
Dod.: Douvlan s.r.o.
209.00 €
Stravné lístky Odb.: obec Strážne
Dod.: Le Cheque Dejeuner s.r.o.
507.93 €
Régió 2014 Odb.: obec Strážne
Dod.: L-PRESS
155.40 €
Strava na voľby 2014 Odb.: obec Strážne
Dod.: KORONA - Jolana Újháziová
93.00 €
Za odvoz kom. odpadu Marec 2014 Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
533.32 €
Zemný plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
181.00 €
Zemný plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
za elektrickú energiu Odb.: Materská Škola
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
234.00 €
zemný plyn pre MŠ Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
253.00 €
zemný plyn pre MŠ Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
462.00 €
servis plynového zariadenia Odb.: Materská Škola
Dod.: Dauni plus, s.r.o
184.13 €
Vodné stočné Odb.: obec Strážne
Dod.: VVS - Východoslovenská vodáreňská spoločnosť a.s.
42.44 €
zemný plyn pre MŠ Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
995.00 €
Poistenie malých a stredných podnikateľov Odb.: obec Strážne
Dod.: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
111.60 €
dodávka el.energie Odb.: Materská Škola
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
234.00 €
MM - net WFlat - MAXI Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
nedoplatok za el.energiu r.2013 Odb.: Materská Škola
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
37.70 €
Zmluva o dielo - Spracovanie zmien a dopl. č.3 ÚPN O Odb.: obec Strážne
Dod.: Urba s.r.o. - Ing. Mačáková
990.00 €
Strava na voľby 2014 Odb.: obec Strážne
Dod.: KORONA - Jolana Újháziová
93.00 €
Orange Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
21.48 €
potraviny pre ŠJ na mesiac 04/2014 Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
198.86 €
Telekomunikačné služby Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
22.38 €
Chlieb, pečivo pre ŠJ Strážne Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
23.89 €
potraviny pre ŠJ na mesiac 04/2014 Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
164.00 €
Chlieb, pečivo pre ŠJ Strážne Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
14.47 €
potraviny pre ŠJna mesiac 03/2014 Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
170.24 €
Chlieb, pečivo pre ŠJ Strážne Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
17.77 €
Dodávka SFW, prác a služieb Odb.: obec Strážne
Dod.: SECOMP s.r.o.
171.52 €
pečivo pre ŠJ Strážne Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
23.08 €
Za odvoz kom. odpadu Febr.2014 Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
532.03 €
potraviny pre ŠJna mesiac 02/2014 Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
170.72 €
pečivo pre ŠJ Strážne Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
18.23 €
Za tlač harmonogramov na rok 2014 Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
54.00 €
potraviny pre ŠJna mesiac 01/2014 Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
285.64 €
Vrecia na kom. odpad Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
24.00 €
Zemný plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
330.00 €
Zemný plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
Zástava SR, Vlajka EU Odb.: obec Strážne
Dod.: Gajdoš Gabriel - Reprezent
31.68 €
Spracovávanie a zaslanie dát na MF-RISSAM Odb.: obec Strážne
Dod.: SECOMP s.r.o.
68.98 €
MM - net WFlat - MAXI Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
Mesačný poplatok Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
18.24 €
Zmesový komunálny odpad - Január 2014 Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
531.33 €
Poradenstvo pri účtovnej závierke za rok 2013 Odb.: obec Strážne
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
60.00 €
Hlasové služby Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.31 €
Dodávka SFW, prác a služieb Odb.: obec Strážne
Dod.: SECOMP s.r.o.
25.30 €
Zemný plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
Zemný plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
711.00 €
Informačná brožúra Welness II Odb.: obec Strážne
Dod.: UMP s.r.o.
35.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: obec Strážne
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
871.00 €
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Za elektrinu Odb.: obec Strážne
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
202.06 €
Kalendárium Odb.: obec Strážne
Dod.: L-PRESS
80.00 €
MM - net WFlat - MAXI Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
Finančný spravodajca 2013 Odb.: obec Strážne
Dod.: Poradca podnikateľa, spol s.r.o.
14.21 €
Reflexné pásiky Odb.: obec Strážne
Dod.: LIM PO. s.r.o.
100.80 €
Telekomunikačné služby Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
29.45 €
Úchyt túľavých zvierat - ročný poplatok Odb.: obec Strážne
Dod.: TD, s.r.o.
150.00 €
Stravné lístky Odb.: obec Strážne
Dod.: Le Cheque Dejeuner s.r.o.
516.21 €
Doména ,webhosting Odb.: obec Strážne
Dod.: Webexmedia
144.00 €
Zmesový komunálny odpad - December Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
268.56 €
ŠJ - tovar Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
76.28 €
ŠJ - strava Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
16.13 €
Materiál Odb.: obec Strážne
Dod.: Febra spol. s.r.o.
38.46 €
Právne služby Odb.: obec Strážne
Dod.: JUDr.Norbert Takács
300.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
260.34 €
Inštalácia SFW PU-SP10 Odb.: obec Strážne
Dod.: SECOMP s.r.o.
76.40 €
Oprava infraštruktúry v obci po zimnej prevádzke Odb.: obec Strážne
Dod.: JANEKO
939.26 €
Oprava miestnych komunikácií Odb.: obec Strážne
Dod.: JANEKO
2000.59 €
MM - net Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
za mobilné služby Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
19.32 €
Materiál Odb.: obec Strážne
Dod.: Febra spol. s.r.o.
205.96 €
potraviny pre ŠJ na mesiac november 2013 Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
260.70 €
chlieb a pečivo pre ŠJ Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
26.57 €
potraviny pre ŠJ Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
20.63 €
potraviny pre ŠJ Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
197.19 €
potraviny pre ŠJ Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
27.00 €
potraviny pre ŠJ Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
271.77 €
učebné pomôcky MŠ Dod.: NOMIland s.r.o
340.40 €
zemný plyn pre MŠ Dod.: SPP
648.00 €
učebné pomôcky MŠ Dod.: Raabe
8.40 €
zemný plyn pre MŠ Dod.: SPP
550.00 €
predškolská výchova Dod.: Slovenská pošta, a.s.
10.80 €
zemný plyn pre MŠ Dod.: SPP
333.00 €
učebné pomôcky MŠ Dod.: Vydavateľstvo NOMI, s.r.o.
139.00 €
učebné pomôcky MŠ Dod.: Maquita s.r.o.
15.35 €
za telefon Slovak TELEKOM Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.84 €
členský príspevok ZMOS Dod.: ZMOS
103.18 €
noviny, predplatné Dod.: Slovenská pošta, a.s.
177.14 €
materiál Dod.: Febra spol. s.r.o.
208.01 €
služby, odvoz zmesového komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
269.01 €
upomienkové predmety Dod.: LIM PO. s.r.o.
401.80 €
darčekové kupóny Dod.: Le Cheque Dejeuner s.r.o.
352.52 €
zemný plyn Dod.: SPP
632.00 €
zemný plyn Dod.: SPP
4.00 €
noviny Dod.: Petit Press, a.s.
138.50 €
likvidácia stavebného odpadu Dod.: FURA s.r.o.
260.36 €
voľby do VUC, II.kolo Dod.: KORONA - Jolana Újháziová
55.80 €
strava na deň dôchodcov Dod.: KORONA - Jolana Újháziová
333.50 €
zákusky Dod.: Ján Nagy - Pekáreň s.r.o.
108.00 €
poistenie Dod.: Komunálna poisťovňa
348.83 €
voľby do VUC, I.kolo Dod.: KORONA - Jolana Újháziová
66.40 €
mesačná fa za telefon Orange Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
služby, odvoz zmesového komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
782.85 €
prezentácia obce Dod.: Peter Jurík - LISA, Slovak region
27.88 €
za telefon Slovak TELEKOM Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.77 €
Plastové nádoby na smätie Dod.: MEVA - SK
640.80 €
MM-net WFlat - Maxi Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
zemný plyn Dod.: SPP
536.00 €
zemný plyn Dod.: SPP
4.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia od 01.09-30,11/2013 Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
856.00 €
MM-net WFlat - Maxi Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
dodávka prác a služieb Dod.: SECOMP s.r.o.
26.80 €
oprava PC Dod.: SECOMP s.r.o.
47.60 €
služba obce.info Dod.: Datatrade s.r.o.
48.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia od 01.09-30,11/2013 Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
233.00 €
poskytovanie služieb, spracovanie hlásení Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
za telefon Slovak TELEKOM Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.32 €
mesačná fa za telefon Orange Dod.: Orange Slovensko a.s.
18.26 €
služby, odvoz zmesového komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
542.07 €
zemný plyn Dod.: SPP
324.00 €
zemný plyn Dod.: SPP
4.00 €
Jedálne kupóny Dod.: Le Cheque Dejeuner s.r.o.
516.21 €
vodné, stočné Dod.: VVS - Východoslovenská vodáreňská spoločnosť a.s.
400.86 €
vápno, cement,lepidlo, tmel Dod.: Febra spol. s.r.o.
13.94 €
MM-net WFlat - Maxi Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
zemný plyn pre MŠ na mesiac 09/2013 Dod.: SPP
107.00 €
výroba a montáž prístrešku Dod.: Firma ELZAM VH Horosová V
480.00 €
MM-net WFlat-MAXI Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
Materiál Dod.: Febra spol. s.r.o.
13.94 €
náhr. diely ku kosačke Dod.: Ing.Gabriel Erdélyi
82.49 €
mesačná fa za telefon Orange Dod.: Orange Slovensko a.s.
19.36 €
Dane a účtovníctvo Dod.: Poradca podnikateľa, spol s.r.o.
69.86 €
finančný spravodajca Dod.: Poradca podnikateľa, spol s.r.o.
19.98 €
oprava kosačky Dod.: Kájel.s.r.o.
50.00 €
za telefon Slovak TELEKOM Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.70 €
služby, odvoz zmesového komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
531.52 €
verejná správa Dod.: Poradca s.r.o.
39.00 €
zemný plyn Dod.: SPP
4.00 €
zemný plyn Dod.: SPP
105.00 €
oprava a odvírenie PC Dod.: SECOMP s.r.o.
87.70 €
kontrola a revízia komínov v MŠ Dod.: Kostovčík Ľubomír
44.40 €
za elektrickú energiu MŚ Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
233.00 €
zemný plyn pre MŠ Dod.: SPP
52.00 €
za dodaný SFW, práce a služby Dod.: SECOMP s.r.o.
35.88 €
MM-net WFlat - Maxi Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
overenie účtovnej závierky za rok 2012 Dod.: Ing. Agáta Molnárová
480.00 €
materiál Dod.: Febra spol. s.r.o.
35.51 €
sociálny fond Dod.: Socialny fond
214.54 €
účasť žiakov školy na kult. predstaveniach Dod.: Združenie maď.rodičov na Slovensku
150.00 €
materiál Dod.: Febra spol. s.r.o.
10.99 €
preprava osôb Dod.: Slovenská autobusová doprava, a.s.
258.00 €
mesačná fa za telefon Orange Dod.: Orange Slovensko a.s.
20.57 €
služby, odvoz zmesového komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
529.83 €
zemný plyn Dod.: SPP
50.00 €
zemný plyn Dod.: SPP
4.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia 06,07,08/2013 Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
856.00 €
kompletná dokumentácia PO, štatút,kontrola hydrantov a hadice, čistenie plyn,.spotrebičov, pož. evakuačný plán, školenie osôb Dod.: Zuzana Szerdahelyiová-ELZA
603.00 €
Kontrola a dodavka hasiacich prístrojov Dod.: Todop
143.76 €
SFW-ové práce Dod.: SECOMP s.r.o.
28.80 €
vapno nehasené Dod.: Febra spol. s.r.o.
5.90 €
Dosky, hranoly Dod.: KORBEN s.r.o
133.75 €
MM-net WFlat - Maxi Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
mesačná fa za telefon Orange Dod.: Orange Slovensko a.s.
23.34 €
materiál Dod.: Febra spol. s.r.o.
79.06 €
úhrada za služby verejnosti RTVS Dod.: Rozhlas a televízia Slovenska
167.38 €
za telefon Slovak TELEKOM Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.50 €
zemný plyn Dod.: SPP
50.00 €
zemný plyn Dod.: SPP
4.00 €
za odvoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
509.65 €
Jedálne kupóny Dod.: Le Cheque Dejeuner s.r.o.
532.75 €
práce a služby Dod.: SECOMP s.r.o.
77.80 €
vodné, stočné Dod.: VVS - Východoslovenská vodáreňská spoločnosť a.s.
235.80 €
za MM-net WRiat-Maxi Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
za štrk, prevoz Dod.: Kišš Jozef
143.88 €
mesačná fa za telefon Orange Dod.: Orange Slovensko a.s.
20.11 €
za telefon Slovak TELEKOM Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.54 €
za odvoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
747.65 €
noviny Dod.: Petit Press, a.s.
135.40 €
zemný plyn Dod.: SPP
54.00 €
mesačná fa za zemný plyn Dod.: SPP
4.00 €
Penetračný prípravok Dod.: Febra spol. s.r.o.
12.60 €
Náhradné diely ku kosačke Dod.: Kájel.s.r.o.
172.04 €
potraviny pre ŠJ na mesiac jún 2013 Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
244.63 €
chlieb a pečivo pre ŠJ Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
37.55 €
potraviny pre ŠJ Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
251.76 €
chlieb a pečivo pre ŠJ Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
32.84 €
mesačná fa za zemný plyn Dod.: SPP
52.00 €
zemný plyn Dod.: SPP
56.00 €
materiál Odb.: obec Strážne
Dod.: Febra spol. s.r.o.
37.75 €
kvety Odb.: obec Strážne
Dod.: Tibor Piling
50.20 €
programovanie a oprava bezpečnostného zariadenia Odb.: obec Strážne
Dod.: Zuzana Szerdahelyiová-ELZA
50.84 €
MM-net WFlat - Maxi Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
zemný plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
zemný plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
129.00 €
za telefon Slovak TELEKOM Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.23 €
za odvoz komunálneho odpadu Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
517.81 €
práce a služby Odb.: obec Strážne
Dod.: SECOMP s.r.o.
33.80 €
Elektrina - dodávka a distribúcia 03,04,05/2013 Odb.: obec Strážne
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
233.00 €
Hliníková žalúžia Odb.: obec Strážne
Dod.: EGO Slovakia
382.54 €
elektrická energia Odb.: obec Strážne
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
856.00 €
spracovanie hlásení o vzniku odpadu Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záíznamov za verejný prenos prostredníctvom techn. zariadenia v r.2013 Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovgram
33.50 €
poistná zmluva Odb.: obec Strážne
Dod.: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
111.60 €
zemný plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
16.25 €
materiál Odb.: obec Strážne
Dod.: Febra spol. s.r.o.
91.76 €
mesačná fa za telefon Orange Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
20.32 €
za MM-net WRiat-Maxi Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
potraviny pre ŠJ na mesiac apríl 2013 Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
272.94 €
potraviny pre ŠJ na mesiac apríl 2013 Odb.: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
38.81 €
za potraviny na mesiac marec 2013 Odb.: Materská Škola
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
264.77 €
potraviny pre ŠJ Odb.: Materská Škola
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
40.30 €
aktualizácia a servis k programu ŠJ4 Odb.: Materská Škola
Dod.: SOFT-GL s.r.o
39.32 €
Tlačivá pr Materskú školu Odb.: Materská Škola
Dod.: Ševt a.s.
22.42 €
mesačná fa za zemný plyn Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
133.00 €
pravidelné poplatky Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.02 €
Informačná brožúra Wellness II Odb.: obec Strážne
Dod.: UMP s.r.o.
35.00 €
dodaný SFW, práce a služby Odb.: obec Strážne
Dod.: SECOMP s.r.o.
281.11 €
za odvoz komunálneho odpadu Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
509.45 €
mesačná fa za zemný plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
mesačná fa za zemný plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
337.00 €
Jedálne kupóny Odb.: obec Strážne
Dod.: Le Cheque Dejeuner s.r.o.
516.03 €
vodné, stočné Odb.: obec Strážne
Dod.: VVS - Východoslovenská vodáreňská spoločnosť a.s.
53.30 €
REGIÓ Odb.: obec Strážne
Dod.: L-PRESS
155.40 €
Právne služby Odb.: obec Strážne
Dod.: JUDr.Norbert Takács
102.00 €
mesačná fa za telefon Orange Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
23.23 €
pravidelné poplatky Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
22.93 €
za odvoz komunálneho odpadu Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
508.26 €
členské známky Odb.: obec Strážne
Dod.: Okresný výbor dobrovoľnej PO
60.00 €
mesačná fa za zemný plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
mesačná fa za zemný plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
616.00 €
mesačná fa za zemný plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
346.00 €
učebné a školské potreby Odb.: Materská Škola
Dod.: Molnár Árpád - POMO
49.80 €
učebné pomôcky pre MŠ Odb.: Materská Škola
Dod.: ELARIN s.r.o
309.78 €
mesačná fa za zemný plyn Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
631.00 €
oprava a overenie váhy v ŠJ Odb.: Materská Škola
Dod.: Milan Viktor - Viki
56.40 €
mesačná fa za zemný plyn Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
669.00 €
elektrická energia Odb.: Materská Škola
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
233.00 €
mesačná fa za zemný plyn Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
364.46 €
vyúčtovacia faktúra za rok 2012 Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
162.36 €
finančné vysporiadanie elektriny za rok 2012 Odb.: Materská Škola
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
6.31 €
úhrada za služby verejnosti RTVS Odb.: obec Strážne
Dod.: Rozhlas a televízia Slovenska
56.68 €
MM-net WFlat - Maxi Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
trubice do verejného osvetlenia Odb.: obec Strážne
Dod.: Edison SK s.r.o
201.00 €
dodávka SFW,prác a služieb Odb.: obec Strážne
Dod.: SECOMP s.r.o.
60.24 €
dodané vrecia a harmonogramy na rok 2013 Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
148.80 €
chlieb a pečivo pre ŠJ Odb.: Materská Škola
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
29.24 €
dodávka tovaru pre ŠJ Odb.: Materská Škola
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
149.30 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Materská Škola
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
30.48 €
Dodávka tovaru pre ŠJ Odb.: Materská Škola
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
311.47 €
Hovory v sieti Orange - Február 2013 Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
20.11 €
Hlasové služby Telekom Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
22.75 €
Komunálny odpad - Január 2013 Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
506.96 €
SPP - OcÚ Február Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
SPP - OcÚ Február Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
653.00 €
VSE - OcÚ 1-2/2013 Odb.: obec Strážne
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
856.00 €
Poradenstvo pri účtovnej uzávierke za rok 2012 Odb.: obec Strážne
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
90.00 €
SPP - nedoplatok Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
1.99 €
SPP - OcÚ Január Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
66.94 €
Za dodávku SFW Odb.: obec Strážne
Dod.: SECOMP s.r.o.
65.80 €
SPP - OcÚ nedoplatok Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
222.59 €
Hovory v sieti Orange - Január 2013 Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
20.29 €
Záloh platba- vyučtovanie 2012 Odb.: obec Strážne
Dod.: Poradca podnikateľa, spol s.r.o.
11.30 €
Jedálny kupón Odb.: obec Strážne
Dod.: Le Cheque Dejeuner s.r.o.
516.03 €
Kalendárium 2013 Odb.: obec Strážne
Dod.: L-PRESS
80.00 €
Hlasové služby Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
22.75 €
Hlásenie o vzniku odpadu Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
VSE - OcÚ nedoplatok Odb.: obec Strážne
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
599.32 €
Komunálny odpad - December 2012 Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
509.95 €
Za dodávku SFW Odb.: obec Strážne
Dod.: SECOMP s.r.o.
64.80 €
Tovar pre ŠJ - Pečivo Odb.: Materská Škola
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
21.53 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Materská Škola
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
166.23 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Materská Škola
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
299.51 €
Tovar pre ŠJ - Pečivo Odb.: Materská Škola
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
52.85 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Materská Škola
Dod.: MEDIPEK s.r.o. MUDr. Czókoly
359.00 €
VSE - MŠ Odb.: Materská Škola
Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
246.00 €
Zemný plyn MŠ Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
482.00 €
Nábytok pre MŠ Odb.: Materská Škola
Dod.: drevokom - Ing.Ján Rušič
483.08 €
Zemný plyn MŠ Odb.: Materská Škola
Dod.: SPP
568.00 €
Obecná knižnica Strážne, - Pravda Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
76.58 €
Práca,mzdy,odmeňovanie - r.2013 Odb.: obec Strážne
Dod.: Poradca podnikateľa, spol s.r.o.
50.69 €
Zákonník práce IV Odb.: obec Strážne
Dod.: Poradca s.r.o.
10.50 €
Vodné stočné Odb.: obec Strážne
Dod.: VVS - Východoslovenská vodáreňská spoločnosť a.s.
201.01 €
Hovory v sieti Orange Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
29.81 €
MM -net WFlat - MAXI Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
Hlasové služby Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.24 €
Finančný spravodajca r.2013 Odb.: obec Strážne
Dod.: Poradca s.r.o.
19.98 €
Komunálny odpad - November 2012 Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
749.84 €
Zemný plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
595.00 €
Zemný plyn Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
4.00 €
Strava DD Odb.: obec Strážne
Dod.: KORONA - Jolana Újháziová
377.00 €
Predplatné - Vasárnap , Új szó Odb.: obec Strážne
Dod.: Petit Press, a.s.
135.40 €
Predplatné - Pravda Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
176.16 €
Vianočné pozdravy Odb.: obec Strážne
Dod.: LIM PO. s.r.o.
41.00 €
Zákusky na DD Odb.: obec Strážne
Dod.: Ján Nagy - Pekáreň s.r.o.
107.24 €
MM -net WFlat - MAXI Odb.: obec Strážne
Dod.: MM - NET s.r.o.
49.80 €
Hovory v sieti Orange Odb.: obec Strážne
Dod.: Orange Slovensko a.s.
21.04 €
"Verejná správa" ročník 2013 Odb.: obec Strážne
Dod.: Poradca s.r.o.
69.60 €
Prezentácie obce Odb.: obec Strážne
Dod.: Peter Jurík - LISA, Slovak region
27.88 €
Hlasové služby Odb.: obec Strážne
Dod.: Slovak Telekom a.s.
32.12 €
Materiál - zbrojnica Odb.: obec Strážne
Dod.: Febra spol. s.r.o.
43.26 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: obec Strážne
Dod.: FURA s.r.o.
517.71 €
Účtovná závierka - seminár Odb.: obec Strážne
Dod.: RVC Košice
17.00 €
Fa za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: obec Strážne
Dod.: SPP
505.00 €
Opakovaná dodávka zemného plynu Dod.: SPP
4.00 €
Program Obce.info Dod.: Datatrade s.r.o.
48.00 €
Faktúra za elektrinu za obdobie 1.9. - 30.11.2012 Dod.: VSE - Východoslovenská energetika a.s.
749.00 €
Združené poistenie majetku Dod.: Komunálna poisťovňa
348.83 €

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár